Kildegården 10, 4000 Roskilde

 

Om Roskilde Handicap Idrætsforening
Historie:
Roskilde Handicap Idrætsforening blev stiftet 28. marts 1972.

Initiativtager var Gunner Løgstrup Poulsen som fik samlet en gruppe meget handlekraftige mennesker som efter et utroligt godt forarbejde stiftede foreningen.
Den daværende overlæge Ramsing blev foreningens første formand, men efter 2 år var det naturligt at Gunnar Løgstrup Poulsen selv overtog formandsposten

Gunnar Løgstrup Poulsen skabte op gennem årene en idrætsforening for handicappede som fik flere og flere idræts messige tilbud.
Der blev hurtigt skabt et samarbejde med bl.a. bordtennisklubben BTK 61 og atletikklubben HELLAS, og snart blev de første ”STJERNER” født.

Ved foreningens 10 års jubilæum havde Gunnar Løgstrup Poulsen været formand i 8 år og valgte at forlade formandsposten. Denne blev overtaget af Ole Tang Christensen som fortsatte i 9 år i den samme ånd og til stadighed var han med til at starte nye idrætstilbud op. Ole Tang Christensen var formand til 1 februar 1991.
Klubbens eliteidræt blomstrede og mange medaljer blev igennem årene hjemtaget ved en masse nationale og internationale stævner. Henrik Jeppesen blev fra februar 1991 valgt som formand. Formands posten skiftede igen februar 1993, hvor Fin Jørgensen blev valgt som formand. Februar 1999 vendte Ole Tang Christensen tilbage som formand. I 2005 tiltrådte Poul Erik Petersen som formand
I 2012 holdt foreningen 40 års jubilæum og skiftede formand. Poul Erik Petersen stoppede efter 8 år på posten. I perioden 2013-2015 var Sonja Olsson formand og på generalforsamlingen i februar 2016, blev Geert Hansen valgt som ny formand.

Foreningen har i dag hovedkræfterne lagt på breddeidrætten, og har 92 aktive medlemmer.
Vi er som en naturlig ting medlem af Roskilde Idræts Union og Dansk Handicap Idrætsforbund.


Krykken er Roskilde Handicap Idræts forenings klubblad.
Bladet udkommer 4 gange årligt.                                                                                                           

Annoncer:
Telefon: 86 95 05 92:

Ansvarshavende:
D.H.I.F.-Reklame

Ansvarshavende Redaktør:
Jessica Damen