Hjemmeside besøg

Idag 0

Igår 18

Denne uge 45

Denne måned 454

Samlet 4122

Nyheder

Generalforsamlin
06 feb 2018 16:09 - Jan E Hansen

                                   Ordinær Generalforsamling i Roskilde Handicap Idræts Foreni [ ... ]

NyhederLæs mere

Kort

Kalender

Februar 2018
S M T O T F L
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

              

                   

Ordinær Generalforsamling i Roskilde Handicap Idræts Forening

     Klubhuset, Kildegården 10, 4000 Roskilde.

  Indkørsel på Møllehusvej 22

 

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00.

 

Dagsorden :

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.  Bestyrelsens årsberetning.

3.  Forelæggelse af årsregnskabet 2017 til godkendelse.

4.  Fastsættelse af kontingent.

5.  Behandling af evt. indkomne forslag skal afleveres inden den 18. februar til bestyrelsen.                                  

6.  Valg af bestyrelse.

     På valg er : posten til ny næstformand : Jan Hansen

     ( modtager valg )                             

     På valg er : kasserer Bitten Bolvig ( modtager valg )

     På valg er : Suppleant Elin Jørgensen ( modtager valg )

7.  Offentliggørelse af afdelingsledere som indtræder

     i bestyrelsen.

8.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.  Eventuelt. ( hvor der intet kan vedtages )

 

Vel mødt Formand Geert Hansen

 

 

 

 

 

 

Kære foreninger i Maglegårdsbadet.

Som nogen af jer sikker har bemærket er elevatoren i Maglegårdsbadet ude af drift. Den har drillet stort set hele december måned med ustabil drift til følge. Derfor er der nu iværksat en større renovering af elevatoren.

Den forventes at være klar og oppe og køre igen mandag den 12. februar.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

 

Venlig hilsen

 

Peter Froh Petersen

Halinspektør

Roskilde Badene

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

BEMÆRK en skrivefejl i teksten da kommunen skriver, at Kildegården nr. 10 er reserveret til det kommende nye stadion   !!!!

Kildegården nr. 10 er RHIF nye adresse !

Det nye stadion nr. 11  !

 

Nyt vejnavn til Kildegården
Kildegården har indtil videre haft postadresse på Helligkorsvej. Men da der ikke længere er biladgang herfra, så skal den adresse ændres både af hensyn til redningskøretøjer og til alle andre, med et ærinde på Kildegården. Samtidig har det i årevis været vanskeligt for besøgende, at finde frem til de mange bygninger på Kildegården, hvor husnummereringen både har været forvirrende og mangelfuld.
Derfor får Kildegården sin egen vej fra 1. januar 2018 kaldet Kildegården. Kildegården har indkørsel fra Møllehusvej og deler sig ved Bridgehuset i 2 stikveje, som betjener hver deres del af området. Alle bygningerne på Kildegården får et husnummer, som det fremgår af oversigten herunder og af kortet på næste side.
Der bliver i løbet af december sat nye vejskilte op og der vil blive sat husnumre på alle bygningerne. Der kommer også et vejskilt ved Bridgehuset, hvor vejen deler sig, med henvisning til de husnumre, der ligger på hver stikvej.
Som det kan ses af oversigten, så er adressen Kildegården 10 ikke taget i brug. Det skyldes, at der et stort udviklingsprojekt for Stadion i gang. Derfor har vi ladet et husnummer være, som evt. kan bruges, hvis det giver mening, at en fremtidig bygning på Stadionområdet skal have adresse på Kildegården.
Som ved alle ændringer vil der naturligvis være en overgangsperiode, hvor alle skal blive fortrolige med de nye numre, men især for brugere og besøgende udefra, vil de nye vejnumre gøre det lettere, at orientere sig i området.
Status på byggeprojekterne Status på byggeprojekterne Status på byggeprojekterne Status på byggeprojekterne


Kunstens Hus forventes at stå færdigt ved udgangen af januar 2018. Muligvis vil de røde facadeplader blive monteret herefter.
Kildegårdens centrale udearealer afsluttes også ved udgangen af januar. Dog vil den røde belægning og dele af beplantningen først kunne færdiggøres når vinteren er ovre.
Idræts– og bevægelsescenteret RIB’en står færdigt i september 2018.
Den nye parkeringsplads ved RIB’en står også færdigt i september 2018.

VI HAR FRA JANUAR 2018 HAR ADRESSEN KILDEGÅRDEN NR. 10 MED INDKØRSEL FRA MØLLEHUSVEJ 22.

 

 

Foto: Afgående Folkeoplysnings udvalg

I de sidste fire år har Sonja Olsson repræsenteret RHIF i Roskilde  med flid og arrangement. Tak til Sonja.

Ole Bæk har indvilget i at overtage Sonjas plads i ROU de næste fire år og er på valg den 25. januar 2018. Vi håber at Ole bliver valgt og ønsker ham god vind .

Geert Hansen

P-zone og Parkeringsvagter på Kildegården
Vi oplever en del tilfælde af, at parkerede biler vanskeliggør adgang for andre brugere, håndværkere og potentielt redningskøretøjer. Derfor er der indført en P-zone på Kildegården, og indenfor P-zonen må der kun parkeres i afmærkede P-båse. Parkeringen er forsat uden tidsbegrænsning.
Fra uge 39 og frem vil kommunens P-vagter lejlighedsvis udføre kontrol på Kildegården.
P-zonen dækker de tilbageværende parkeringspladser på Kildegården. Det gælder i store træk området mellem Kildegårdshallen og Stadion. I området mellem Kildegårdshallen og Kollegiet er der standsningsforbud, og området kan kun benyttes af bilister til kollegiets private parkeringspladser. På grusparkeringspladsen ved Møllehusvej må der parkeres under almindelig hensyntagen til de øvrige bilister.

Parkering omkring Kildegården
Der forsat 55 parkeringspladser på Kildegården (i området tættest på Stadion) samt 30 parkeringspladser på den midlertidige parkeringsplads ved Møllehusvej.
De nærmeste parkeringspladser udenfor Kildegården er i Rådmandshaven, og Stadion har lovet at holde stien gennem Stadion åben fra 8 til 22 i hverdagene. Der er 175 meters gåtur fra Rådmandshaven til Bridgehuset.
Derudover er der parkeringspladser ved Roskildehallerne, hvorfor der er 450 meters gåtur til Helligkorsvej 5 og 7. Der kan enten parkeres tæt på Møllehusvej eller bag ved halkomplekset.
Endelig er der ved at blive etableret 60 parkeringspladser bag Stadion, samt en stiforbindelse, der vil være åben fra 8 til 23. Parkeringspladserne her er klar i slutningen af september.