Hjemmeside besøg

Idag 17

Igår 21

Denne uge 17

Denne måned 245

Samlet 2603

Nyheder

VI HAR FRA JANUAR 2018 ADRESSEN KILDEGÅRDEN NR. 10...
02 dec 2017 13:48 - Jan E Hansen

  BEMÆRK en skrivefejl i teksten da kommunen skriver, at Kildegården nr. 10 er reserveret til det kommende nye stadi [ ... ]

NyhederLæs mere

Kort

December 2017
S M T O T F L
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

BEMÆRK en skrivefejl i teksten da kommunen skriver, at Kildegården nr. 10 er reserveret til det kommende nye stadion   !!!!

Kildegården nr. 10 er RHIF nye adresse !

Det nye stadion nr. 11  !

 

Nyt vejnavn til Kildegården
Kildegården har indtil videre haft postadresse på Helligkorsvej. Men da der ikke længere er biladgang herfra, så skal den adresse ændres både af hensyn til redningskøretøjer og til alle andre, med et ærinde på Kildegården. Samtidig har det i årevis været vanskeligt for besøgende, at finde frem til de mange bygninger på Kildegården, hvor husnummereringen både har været forvirrende og mangelfuld.
Derfor får Kildegården sin egen vej fra 1. januar 2018 kaldet Kildegården. Kildegården har indkørsel fra Møllehusvej og deler sig ved Bridgehuset i 2 stikveje, som betjener hver deres del af området. Alle bygningerne på Kildegården får et husnummer, som det fremgår af oversigten herunder og af kortet på næste side.
Der bliver i løbet af december sat nye vejskilte op og der vil blive sat husnumre på alle bygningerne. Der kommer også et vejskilt ved Bridgehuset, hvor vejen deler sig, med henvisning til de husnumre, der ligger på hver stikvej.
Som det kan ses af oversigten, så er adressen Kildegården 10 ikke taget i brug. Det skyldes, at der et stort udviklingsprojekt for Stadion i gang. Derfor har vi ladet et husnummer være, som evt. kan bruges, hvis det giver mening, at en fremtidig bygning på Stadionområdet skal have adresse på Kildegården.
Som ved alle ændringer vil der naturligvis være en overgangsperiode, hvor alle skal blive fortrolige med de nye numre, men især for brugere og besøgende udefra, vil de nye vejnumre gøre det lettere, at orientere sig i området.
Status på byggeprojekterne Status på byggeprojekterne Status på byggeprojekterne Status på byggeprojekterne


Kunstens Hus forventes at stå færdigt ved udgangen af januar 2018. Muligvis vil de røde facadeplader blive monteret herefter.
Kildegårdens centrale udearealer afsluttes også ved udgangen af januar. Dog vil den røde belægning og dele af beplantningen først kunne færdiggøres når vinteren er ovre.
Idræts– og bevægelsescenteret RIB’en står færdigt i september 2018.
Den nye parkeringsplads ved RIB’en står også færdigt i september 2018.

VI HAR FRA JANUAR 2018 HAR ADRESSEN KILDEGÅRDEN NR. 10 MED INDKØRSEL FRA MØLLEHUSVEJ 22.

 

P-zone og Parkeringsvagter på Kildegården
Vi oplever en del tilfælde af, at parkerede biler vanskeliggør adgang for andre brugere, håndværkere og potentielt redningskøretøjer. Derfor er der indført en P-zone på Kildegården, og indenfor P-zonen må der kun parkeres i afmærkede P-båse. Parkeringen er forsat uden tidsbegrænsning.
Fra uge 39 og frem vil kommunens P-vagter lejlighedsvis udføre kontrol på Kildegården.
P-zonen dækker de tilbageværende parkeringspladser på Kildegården. Det gælder i store træk området mellem Kildegårdshallen og Stadion. I området mellem Kildegårdshallen og Kollegiet er der standsningsforbud, og området kan kun benyttes af bilister til kollegiets private parkeringspladser. På grusparkeringspladsen ved Møllehusvej må der parkeres under almindelig hensyntagen til de øvrige bilister.

Parkering omkring Kildegården
Der forsat 55 parkeringspladser på Kildegården (i området tættest på Stadion) samt 30 parkeringspladser på den midlertidige parkeringsplads ved Møllehusvej.
De nærmeste parkeringspladser udenfor Kildegården er i Rådmandshaven, og Stadion har lovet at holde stien gennem Stadion åben fra 8 til 22 i hverdagene. Der er 175 meters gåtur fra Rådmandshaven til Bridgehuset.
Derudover er der parkeringspladser ved Roskildehallerne, hvorfor der er 450 meters gåtur til Helligkorsvej 5 og 7. Der kan enten parkeres tæt på Møllehusvej eller bag ved halkomplekset.
Endelig er der ved at blive etableret 60 parkeringspladser bag Stadion, samt en stiforbindelse, der vil være åben fra 8 til 23. Parkeringspladserne her er klar i slutningen af september.

 

 Riitta fra skyde afdelingen har fundet dette foto . 

 

 

Vi vil gerne finde ud af følgende : Hvem er  på billedet - hvornår er det taget og hvor er det taget ???????

Skriv til Web master eller formand Geert Hugo Hansen, hvis du har nogle oplysninger om fotoet.

I Danmark er der 100.000 børn og unge under 24 år med et handicap. Heraf skønnes mindst halvdelen at kunne have glæde af parasport, men højst 10 pct. har jævnligt deres gang i den lokale sportsklub. Ser man på samme aldersgruppe uden handicap, er tallet over 50 pct. Det ønsker Parasport Danmark at gøre noget ved med den nye digitale løsning.  Følg linket og se hvad De har gang i :)

 https://hvorsvaertkandetvaere.dk/